Generelle informationer:

Nedenfor finder du online tilmeldingsskemaer til vores forskellige arrangementer. Når du har udfyldt skemaerne, så sendes der en kopi retur af de indtastede oplysninger til den email adresse, som du har angivet. Hvis du ikke har fået en mail retur med oplysningerne, så tjek uønskede mail eller spammappe. Det kan være, at den er havnet her.

Tilmeldingsfristen er en måned før kåringen finder sted.

Betaling sker til foreningens bankkonto: 9070-1623971933. Husk at påføre hestens navn på indbetalingen. Tilmeldingen er først registreret, når betalingen er modtaget af foreningens kasserer.

Ved tilmelding efter sidste tilmeldingsdato koster tilmeldingsgebyret 50% ekstra.

Ved framelding efter sidste tilmeldingsdato refunderes 50% af tilmeldingsgebyret. Der skal fremlægges en dyrlægeerklæring før gebyr refunderes.

Det originale hestepas skal medbringes til arrangementet.

Hingstekåring

Tilmeldingsskema til Hingstekåring

Hoppekåring

Tilmeldingsskema til Hoppekåring

Vallakkåring

Tilmeldingsskema til Vallakkåring

Føl- og Plagskue

Tilmeldingsskema til Føl- og plagskue

Eliteskue

Tilmeldingsskema til Eliteskue

Brugsprøve

Tilmeldingsskema til Ridebrugsprøve

Tilmeldingsskema Kørebrugsprøve

Tilmeldingsskema til En-dags Ridebrugsprøve

Tilmeldingsskema til En-dags Kørebrugsprøve