§ 1 - Formål

§ 2 - Ansvarlig

§ 3 - Kåringskommission

§ 4 - Tilmelding

§ 5 - Stambogsform

§ 6 - Opdeling af stambogen


§ 1 - Formål

Formålet med kåringsreglerne er at regelsætte og systematisere avlsarbejdet i Dansk Oldenborg Avl , så det resulterer i størst mulig avlsfremgang.


§ 2 - Ansvarlig

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der bliver arrangeret hingstekåring, materialprøve for hingste, hoppekåring og evt. afkoms- fremstillinger, brugsprøver og championater.

stk. 2
Bestyrelsen fastlægger terminer.


§ 3 - Kåringskommission

Bestyrelsen udpeger kåringskommissionerne. Disse skal bestå af en formand samt 2 medlemmer. En konsulent fra Videncenter Hest, kan deltage som rådgiver og sekretær.

stk. 2
Et medlem af kåringskommissionen kan ikke deltage i bedømmelsen af et hold, hvor der findes heste, der er ejet eller opdrættet af medlemmet, eller som medlemmet i øvrigt er økonomisk involveret i.


§ 4 - Tilmelding

Tilmelding af dyr til kåring sker til foreningen ved indsendelse af udfyldt tilmeldingsblanket, kopi af hestepassets 5 første sider og anmeldelsesgebyr. Det originale hestepas skal være fysisk til stede på kåringsdagen.

stk. 2
Størrelsen af anmeldelsesgebyret fastsættes af bestyrelsen og dækker udgifter til bedømmelse, registrering af bedømmelse og optagelse i stambog.

stk. 3
Der kan tilmeldes hingste og hopper til kåring.


§ 5 - Stambogsform 

Stambogsføring og pasudstedelse varetages af Videncenter Hest, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N. Der anvendes Åben stambog med renavl (med forregister og forædlingskrydsning)

Stk. 2
Alle avlsdyr, deres forældre og bedsteforældre er optaget i:

 1. Dansk Oldenborg Avls hovedafsnit eller forregister.
 2. Tilsvarende officielt anerkendte avlsforbunds hovedafsnit eller forregister.
 3. Hovedafsnit for Dansk Stambog for fuldblod og tilsvarende stambøger.
 4. Condor OLH 488 anerkendes som fremmed blod på linie med fuldblod.

§ 6 - Opdeling af stambogen 

Stambogen opdeles i to afsnit.

Stk 2 - Hovedafsnit

 • A, B Avlsgodkendte dyr:
  • Enten minimum 25% oldenborg eller, for hingstes vedkommende, ren fuldblod.
 • C Føl og ukårede dyr.
  • DOA-avlsgodkendt far og mor, eller hoppeafkom efter F3-hopper og DOA-avlsgodkendt hingst.

Stk. 3 - Forregister (kun hopper)

 • F3 Godkendt eksteriørbedømmelse.
  (mor kåret i F2 og avlsgodkendt far og mindst 25% oldenborgblod)
 • F2 Godkendt eksteriørbedømmelse.
  (mor kåret i F1 og DOA-avlsgodkendt far og mindst 25% oldenborgblod)
 • F1 Godkendt eksteriørbedømmelse.
  (DOA-godkendt far og mindst 25% oldenborgblod).

Brug af andre hingste fra andre forbund

Afkom efter hingste, der har avlsgodkendelse i et af Dansk Oldenborg Avl anerkendt avlsforbund, har ret til fremstilling til kåring, og dermed opnå Oldenborgpapir, såfremt de lever op til Dansk Oldenborg Avls afstamningskriterier.

Indkrydsningsforsøg vedtaget på generalforsamlingen 18.02. 2006:

Normannerblod kan indgå i perioden 18.02.2006 til 31.12.2012.

Hingste opstaldet på dansk grund skal stilles til kåring. Hvis avlsgodkendte/kårede hingste fra udlandet bruges, skal brugeren afholde alle udgifter i forbindelse med registrering, godkendelse, samt oprettelse på landskontoret (databasen) Der indbetales et af bestyrelsen fastsat gebyr til DOA ved ansøgning.


Senest revideret på ekstraordinær generalforsamling i Skanderborg d. 26.02.2011