Der kan udstedes registeringsattest med OL logo hvis far og mor er avlsgodkendt eller kåret i Dansk Oldenborg Avl.

Stk. 2

Ved registrering af oldenborgføl registreres det automatisk, hvor meget oldenborg-blod, der er i afstamningen, og det påføres registreringsattesten. Oldenborgandel beregnes som gennemsnit af forældrenes med oprunding til nærmeste hele procent.

Stk. 3

Alt afkom efter hopper kåret i F1, F2 samt hingsteføl efter F3 hopper får udstedt grønt pas (afstamningsoplysninger) ved registrering.