§ 1 - Selektion

§ 2 - Afstamningskrav

§ 3 - Opdelin!g af hold ved bedømmelse i hovedafsnit

§ 4 - Opdeling af hold ved bedømmelse i forregister

§ 5 - Eksteriørbedømmelsen


§ 1 - Selektion

Selektion af hopper består af eksteriørbedømmelse, afkomsvurdering og brugsprøve.

stk. 2
Kåringstatus gives uden tidsbegrænsning og er gældende, indtil evt. ny bedømmelse foretages.


§ 2 - Afstamningskrav

Hopper kan kun fremstilles til kåring i hovedafsnittet, hvis deres afstamning kan godkendes efter de generelle kåringsregler § 6 stk.2.

stk. 2
Kun hopper født med bordeaux DOA pas og hopper født med grønt/udenlandsk pas, hvor DOA anerkender afstamning/kåring, kan fremstilles til kåring i hovedafsnittet. Hoppens pas-farve ændres ikke ved kåring.


§ 3 - Opdeling af hold ved bedømmelse i hovedafsnit

Renavlet hold
AAlle hopper, der har mindst 88 til 100% oldenborgandel. Holdet opdeles i 3-års, 4-års samt 5-års og ældre.

stk. 2 - Forædlet hold
Alle hopper, der har mindst 25 og mindre end 88% oldenborgandel. Holdet opdeles i 3-års, 4-års samt 5-års og ældre.


§ 4 - Opdeling af hold ved bedømmelse i forregister

Holdet opdeles i 3 –års, 4 –års samt 5 –års og ældre.

Stk.1 Forregister klasse F3
Der kan kun fremstilles hopper, der opfylder følgende:

 • mor der er optaget i F2
 • Far avlsgodkendt i DOA
 • Mindst 25% oldenborger
 • Tilfredsstillende eksteriør

Stk. 2 Forregister i klasse F2
Der kan kun fremstilles hopper, der opfylder følgende:

 • mor optaget i F1
 • far avlsgodkendt i DOA
 • mindst 25% oldenborger
 • tilfredsstillende eksteriør

Stk. 3 Forregister klasse F1
Der kan kun fremstilles hopper, der opfylder følgende:

 • far er avlsgodkendt i DOA
 • mindst 25% oldenborger
 • tilfredsstillende eksteriør

Stk. 4
Afkom efter DOA- godkendte hingste og fuldblodshopper, der er godkendt i hovedafsnittet hos avlsforbund, der anerkendes af DOA, kan fremstilles til kåring i hovedafsnittet.


§ 5 - Eksteriørbedømmelsen 

Der udfærdiges en beskrivelse af hoppen, derudover gives der karakterer for egenskaberne: Type, - hoved og hals, -skulder og manke, - overlinie, - forlemmer,- baglemmer, - skridt, - trav, -galop og helhed.

Stk. 2
Karakteren går fra 1 til 10. der anvendes Videncenter Hests definitioner af karakterskalaen.


Senest revideret på ekstraordinær generalforsamling i Skanderborg d. 26.02.2011.