Regler for fremstilling af hoppefamilier og afkomssamlinger efter hopper udelukkende baseret på eksteriørbedømmelse

Hoppefamilie I
Stammoder med mindst 2 stk. afkom i direkte hunkønslinie, hvoraf den yngste skal være mindst 2 år. ( fx mor og 2 døtre, eller mor, datter og datterdatter.

Afkomssamling I
Samling efter stammoder der ikke selv udstilles. Mindst 3 stk. afkom hopper, hingste og vallakker, hvoraf den yngste skal være mindst 2 år.

Afkomssamling II
Stammoder med mindst 4 stk. afkom, hvoraf den yngste skal være mindst 2 år. I samlingen kan indgå både hingste, hopper og vallakker.

Afkomssamling III
Samling efter stammoder, der ikke selv udstilles. Mindst 5 stk. afkom, hvoraf den yngste skal være mindst 2 år. I samlingen kan indgå både hingste, hopper og vallakker.

Herudover gælder følgende for både hoppefamilier og afkomssamlinger:
De udstillede heste skal være registrerede eller kårede i Dansk Oldenborg Avl. Udstilleren skal være medlem af forbundet.

For afkomssamlinger og hoppefamilier kan der tildeles medalje for opdræt efter følgende retningslinier:

  • 24 points = guldmedalje
  • 23 points = sølvmedalje
  • 22 points = bronzemedalje
  • 21 points og mindre = ingen medalje

I afkomssamling I, II og III kan 1 stk. afkom, som er eksporteret, medregnes såfremt individet er kåret eller avlsgodkendt af Dansk Oldenborg Avl.

For alle afkomssamlinger og hoppefamilier (I –III) gælder, at det giver mulighed for at få resultatet påført stamtavlen.

Bestyrelsen i Dansk Oldenborg Avl fastsætter evt. regler for tilmelding og tilmeldingsgebyr.