Valg af dirigent

Bestyrelsen forslår Peter Lund

Valgt

Peter konstaterer at den ekstra generalforsamling er lovligt indkaldt men da der ikke er mødt 2/3 del af medlemmerne bliver der efter en kort pause en ekstra ekstra ordinær generalforsamling.

Valg af stemmetæller

Lene Grimbühler

Mette Johansen

Jette Søs Petersen

Drøftelse og afstemning om DOAs bibeholdelse af medlemsblad

Niels orienterer om kontrakten med hestemagasinet. Baggrunden for at drøftelsen skal tages op i dag er, at der skal indgås ny kontrakt frem til 2019. Ligeledes vil det have betydning for kontingentet for 2018.

Bestyrelsen foreslår, at der bliver en hjemmeside hvor der er mulighed for at lave et ’lukket afsnit’ hvor kun medlemmer har adgang. Det kan f.eks indeholde referater, udvidet artikler osv. Forsamlingen tilkendegiver, at der ikke er stemning for at ’lukke nogen ude’. Bestyrelsen har en bekymring om, at potentielle medlemmer ikke melder sig ind, hvid de kan få det samme ved ikke at være medlem. Der træffes ikke beslutning om hjemmesidens fremtidige form, og det er op til bestyrelsen at finde en gangbar løsning.

Steen mener det er lidt hurtigt vi har opgivet bladet, da det var meningen at det skulle nå ud til så mange som muligt, og dermed eksponerer oldenborghesten.

Jørgen G mener det er en god ide at det bliver et lukket forum som et led i at holde det attraktivt at være medlem.

Bestyrelsen hat til hensigt at gøre hjemmesiden mere ’levende’ med bedre layout og flere nyheder. Bestyrelsen er dog afhængige af, at der bliver meldt ind med stof til at skabe nyheder af.

Arne F mener ikke at bladet i dag er attraktivt men Hest og Rytter der ligger på alle rideskoler vil måske være et bedre alternativ.

Hvor mange kigger på hjemmesiden? Camilla kan se hvor mange der kigger på nyhederne – der er et flow som ligger markant over vores antal af medlemmer.

Niels mener at hjemmesiden skal være bedre måske med hjælp fra webmaster.

Niels oplyser at de vil sætte kontingentet ned men ikke med samme beløb som bladet koster, da der evt skal bruges penge til webmaster og hjemmeside.

Åge har man tænkt et billigere blad.?? Da det ikke er alle der har internet.

Niels siger det er svært at ha et blad kørerne da der er deadline og

der skal skrives artikler. osv.

Camilla fortæller at på facebook når man ud til mange. Det er fysiske klik der sker på facebook. Svaret refererer til at nogen spørg til om det er hits genereret af søgemaskiner.

Holger foreslår evt et bladudvalg hvor det er medlemmer der står for artikler osv. – Ingen fra forsamlingen melder sig, trods opfordring.

Hvor meget skal kontingent nedsættes med hvis bladet nedlægges…? Bestyrelsen mener kr. 200.

Niels siger at når det er på nettet er der ikke den samme deadline, derfor vil det være nemmere at have på hjemmeside da den løbende kan opdateres. Det vil også have betydning fra at nyheder formidles når de er aktuelle, og ikke op til 1½ måned efter.

Vedtægtsændringer

Kap 3 stk. 1

Udgivelse af 4 gange blad. Terminerne fastsættes af bestyrelsen.

Bestyrelsen beder tage stilling til om det kan slettes.

Afstemning. 49 stemmeberetning (2/3= 33 personer)

35 har stemt ja og 14 nej. Resultatet er at det kan tages af vedtægterne.

 

Kap 3 stk. 2

Hingstelisten kan ikke komme i bladet 2 da der er stemt ja til ovenstående, og dermed kommer der ikke et blad.

 

Kap 5 stk. 1

Ordinær generalforsamling afholdes inden 1. april. Og at den varsles 21 dage før via hjemmesiden.

Niels vil gerne om generalforsamling kan ligge sammen med hingstekåringen. Tanken er at de 2 arrangementer afholdes samme weekend.

Karina mener det er en god ide for f.eks sjællændere der bruger meget på bro.

Afstemning. 49 stemmeberettede

33 Stemte ja og 15 nej. 1 blank. Resultatet er vedtaget

Ændring af kontingent for 2018

Dette er ikke en vedtægtsændring, og forslaget behøver kun ordinært flertal.

Da punkt 3 er vedtaget.

Foreslår at kontingentet for 2018 bliver 650 kr for alm medlemmer og tilsvarende falder familiekontingent med kr. 200,00

I princippet har der været opkrævet for bladet og derfor skal kontingentet sættes ned. Derfor skal medlemmerne godskrives.

Diskussion omkring de 200 kr. evt kan bruges til at forbedre hjemmesiden.

Afstemning. 49 stemmeberettede:

For kontingent fald 32, nej 14, blanke 2

Kontingentet reduceres med virkning fra 2018