Aholdt på: Billund Sportsrideklub

Da der ikke kunne stemmes om det indkomne forslag ved den ordinære generalforsamling, afholdes ekstraordinær generalforsamling i forlængelse af denne.

Alle generalforsamlingens medlemmer har fået udleveret en kopi af det indkomne forslag.

Valg af dirigent: Peter Lund
Valg af stemmetællere: Lene Thaulov, Henrik Graversen, Erling Aabenhus
Valg af referent: Kirsten Tina Christiansen

Forslagsstiller: Holger Jessen
Nuværende ordlyd: Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar. Alle forslag, samt regnskabet kan rekvireres for medlemmets regning hos bestyrelsen 8 dage før generalforsamlingen.

Ændringsforslagets ordlyd: Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar. Alle forslag offentliggøres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Regnskabet kan rekvireres af foreningens medlemmer 8 dage før generalforsamlingen.

Forslaget blev vedtaget med 37 ja og 5 nej.

Hermed afsluttede den ekstraordinære generalforsamling.

Formanden takkede for en god generalforsamling.