Dansk Oldenborg Avls Generalforsamling

Grindsted Rideklub den 24.2.2019

Valg af dirigent - Peter Lund

Lovlighed - Enstemmigt vedtaget at generalforsamling er lovlig indkaldt.

Valg af referent - Else Jepsen

Valg af stemmetæller - Christina Christensen , Joan Bruun, Lene Grimbrühler

Beretning fra formanden om foreningens virksomhed i det forløbne år

Udnævnelse af æresmedlem: Steen Markussen.

Fremvisning af Hingste: Kommentar omkring muligheden for at fremvise sin hest for vogn og ikke kun under rytter ved Hingstekåringen. Kommentar omkring hvorfor rider vi vores heste. Kommentar omkring rimeligheden af vores heste. Det vigtige ved fremvisningen er at se kapacitet frem for om det er under rytter eller for vogn

Eliteskuet: Eliteskue afholdes 8-9 uger efter hoppekåring prismæssigt at skulle klargøre en hest igen. Bestyrelsen: Emnet ville være super at debattere på et medlemsmøde.

Årsskrift: en side omkring bestyrelsen med et lille skriv om hvert enkelt medlem. Bestyrelsen: Det er taget til efterretning.

Dyrskuet i Herning: Der er ikke den store opbakning fra bestyrelsen, dette ville være ønskeligt. Bestyrelsen: Det tages med videre til næste bestyrelsesmøde

Medlemsmøder: Fredag og lørdag er ikke super gode. Hverdage ville måske være bedre. Bestyrelsen: Så vil det ikke være muligt at hele bestyrelsen deltager.

Formandens Beretning er godkendt

Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Kommentar: Dyrlæge omkostninger

Kommentar: Stor fortjeneste på at der stilles to hingste til materielprøve at der skal tjendes 6000,-.
Bestyrelsen: Vi ved ikke hvor mange frederiksborg avlen stiller med.
Kommentar: Tilskud til aktivitetsudvalgene.
Bestyrelsen: Ansøgning kom sent på året, derfor nåede den ikke med. Der er et ønske om at der i bestyrelsen er en differentieres på tilskuddet i aktivitetsudvalgene.
Kommentar; kunne det være muligt at der blev givet et tilskud på 200,- pr. medlem
Kommentar: Diverse udgiften er høj er det stald blanketterne der har været dyre.
Bestyrelsen: Blanketterne kostede 5000.-

Regnskabet er godkendt

Fastsættelse af kontingent. Der er ingen ændringer

Indkomne forslag. Der er ingen indkomne forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer på valg: Camilla Holmegaard, Holger Jessen og Anders Olesen (modtager ikke genvalg)

Opstillede: Camilla Holmgaard Christensen, Holger Jessen og Søren Solgaard. Alle 3 er valgt til bestyrelsen.

Suppleanter - Kirsten Christensen og Karina Kirkeby er valgt som suppleanter. 1. suppleant - Kirsten Christensen med antal stemmer 29 2. suppleant - Karina Kirkeby med antal stemmer 24

Valg af revisorer og revisorsuppleant Revisorer på valg: Jørgen Lambertsen og Henrik Graversen begge modtager genvalg. Begge er valgt Suppleant: Arne Fey

Eventuelt.

Karsten Aase: inviterer til åbent hus lørdag den 6. april hele dagen.

Susanne Mathiasen: Kan man får R eller K uden at skulle aflægge prøve udelukkende på baggrund af dens resultat i rideforbundet.
Bestyrelsen: Vi vender tilbage med et svar senere

Lene Grimbrühler: Forslag fremme og hædre dem der starter OL heste i sporten.

Irena Sig: bliver det som i new forest. noget med aldersgrænse.
Bestyrelsen: I en opstart bør strukturen og indsamling af indstillinger. Der skal lavet et regelsæt omkring tilde

møde rundt i landet: Er det muligt at sende mail eller SMS som reminder.
Bestyrelsen: Bestyrelsen tager det med.

Irene Sig: Brugsprøve: forvirring omkring hvad heste skal have på ved fremvisningen
Bestyrelsen: Ønsket er at når medlemmer opdager noget der mangler i skrivelse osv. må de meget gerne give en melding.

Arne Fey: Farligheden i at lade børn løbe med hingstene. Det bør sættes en aldersgrænse for hvor gammel børn skal være, for at få lov til at mønstre. Bestyrelsen: Det er blevet påtalt overfor pågældende.

Susanne M. Hvordan med vallak er det kåring eller bedømmelse.
Bestyrelsen: Det er ikke afgjort endnu.

Linda Kærløv: Hvad foregår der i akt. udvalget.. hvert andet år er det i regionerne og hvert andet år er det landsdækkende.

Jan Laustsen: Schweres warmblut - mere kontakt med dem og anerkende dem.
Bestyrelsen skal gå ind i et tættere samarbejde med SW.
Arne Fey:som opfølgning på formanden SW vil ikke anerkende vores dyr.

Jannick Lund: Ønsket om mere information i forbindelse med kåringer og afprøvninger.
Bestyrelsen: Gerne en tilbagemelding på hvor der mangler.

Susanne M: Det er vigtig at Aktivitetsudvalgene for et tilskud for det koster penge at lave penge.
Bestyrelsen: Vi vil gerne støtte udvalgene. Det er arbejdet i marken der skal generer medlemmer.
Steen Markussen: Det er ikke altid at medlemmerne bakker op omkring aktivitetsudvalgenes tilbud.

Susanne M: Årsnyt det er ikke kun medlemmer der har resultater der er også mange der ikke medlemmer der har rideresultater osv. FB ville her være en fordel at bruge.
Bestyrelsen: Vi har besluttet at vores primær infokanal er hjemmesiden. Overskrides vores 32 sider falder hammeren.

Niels Grimbrühler: Hvilke krav er der om røntgenstatus, og hvorfor har vi det så??
Bestyrelsen: Bestyrelsen blander sig ikke

Katja: Søge om forhåndsgodkendelse af fuldblodshingste.
Bestyrelse: vi har ingen forhåndsgodkendelser

Susanne M: Dommer 10 år frem.. Uddanner vi dommer.. og en 10 årsplan for DOA
Åge B. Rasmussen: Der har ingen dommeruddannelse i 2018. “Eleverne” burde tages lidt mere i hånden.
Liljan Lausten: Foreningen har veluddannede dommer, hvorfor ikke bruge dem.

Linda Kærløv: Ungdomsmedlemmer, medlemmer generelt og aktiviteter til disse.