Hermed følger kataloget over kommende kåring. Medlemmer, der har meldt til kåring, føl og plagskue på Sjælland, skal være på opmærksomme på følgende:

  • Vi har d. 3.6.24 modtaget besked om, at der desværre er opstået sygdom på Hovmarkens Ridecenter, Slagelse. Vi har af den grund været nødt til at finde en ny lokalitet.
  • Vi har truffet aftale med Ågerupgaard Ridecenter, Ågerupvej 89, 4390 Vipperød. Dansk Oldenborg Avl har tidligere holdt arrangementer dette sted bl.a. ved DM og Championater m.m. i 2023.
  • Der er på nuværende tidspunkt ikke mulighed for forplejning på dagen. Tag derfor gerne mad og drikke med selv.

Vi ser frem til en god dag trods disse ændringer.

Katalog til Hoppe- og Vallakkåring