Kære Medlemmer,

Der har siden generalforsamlingen været en stor udskiftning og afgang fra bestyrelsen. Der skal herfra lyde en stor tak for den indsats, som de afgåede bestyrelsesmedlemmer har ydet gennem årene.

Vi er pt. kun 2 bestyrelsesmedlemmer. Vi arbejder på at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i starten af maj måned, dels for at bestyrelsen igen kan blive fuldtallig, samt få valgt nye suppleanter, revisorer og revisorsuppleanter.

Nærmere information herom senere.

Vi håber, trods forandringerne, at I vil støtte op om Dansk Oldenborg Avl og være med til at bringe foreningen godt videre.

Med venlig hilsen
Kristina Volmer Christensen
Holger Jessen